Pierwszy słownik współczesnego języka polskiego w formie elektronicznej

15 tysięcy wyrazów, najczęściej używanych przez Polaków, znajdziemy na stronie www.wsjp.pl  Językoznawcy z Polskiej Akademii Nauk opracowali pierwszy słownik współczesnej polszczyzny w wersji elektronicznej. Ze słownika elektronicznego mogą korzystać wszyscy, którzy uczą się języka polskiego, miłośnicy polszczyzny, a także osoby potrzebujące w szybkim szybko znaleźć znaczenie trudniejszego słowa. W słowniku znajdują się pojedyncze wyrazy, związki frazeologiczne,najczęściej używane przysłowia, skróty, skrótowce czy wybrane nazwy własne. WSJP, jak podkreślają jego autorzy, jest słownikiem współczesnej polszczyzny– obejmuje słownictwo polskie poświadczone w tekstach od 1945 roku, jednak ze względu na specyfikę źródeł, większość materiału pochodzi z ostatnich dziesięcioleci XX i początków XXI wieku. Słownik dostępny bezpłatnie na stronie www.wsip.pl opracował ponad 30-osobowy zespół, kilkudziesięciu badaczy współpracowało z projektem przez pięć lat jego realizacji. Byli to głownie leksykografowie, językoznawcy z całego kraju, jak też informatycy i grafik. Źródło www.naukawpolsce.pap.pl . Agnieszka Kussal-Wojtyna

 

Czytaj więcej http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/-/asset_publisher/F9Uh/content/id/1788916