Konkurs "Moja Polska w 2050 roku"

13.02.2014 Autor: Edyta Ruszkowska W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i literackie przedstawiające Polskę w 2050 roku, taką jaką wyobraża sobie każde dziecko. Praca ma przedstawiać wizję Polski w 2050 roku, ale także marzenia i wyobrażenia dzieci z tym związane. Formuła konkursu jest szeroka i pozwala na udział dzieci i młodzieży z różnych placówek szkolnych i pozaszkolnych. Jego celem jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności wśród młodego pokolenia poprzez skierowanie jego uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz wywołanie refleksji nad przyszłością własnego kraju. Liczba uczestników konkursu z danej placówki jest nieograniczona. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsze prace wezmą udział w konkursie ogólnopolskim, a ich autorzy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami do Senatu RP. Więcej informacji na temat konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej arturgierada.eu/konkurs.

 

Czytaj więcej http://pik.kielce.pl/page/29567/article