"Uniwersytet przyjazny każdemu"

10.03.2014 Autor: Barbara Jankowska-Piróg Biologiczne uwarunkowania zdolności intelektualnych osób przejawiających zachowania o charakterze autystycznym i ich kulturowo-językowy obraz to zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas spotkania na UJK pod hasłem „Uniwersytet przyjazny każdemu". Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako miejsce przyjazne i otwarte dla każdego zaprasza rodziców, którzy wychowują dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Podczas spotkania obecni będą także pracownicy naukowi wszystkich wydziałów UJK, nauczyciele oraz specjaliści, którzy spotykają się na co dzień z osobami, u których wystąpiły zaburzenia na tle neurologicznym. Celem spotkania jest dążenie do integracji osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz przeciwdziałanie objawom dyskryminacji, zminimalizowanie ich izolacji społecznej i zwrócenie uwagi na potencjał intelektualny oraz uzdolnienia. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi "Otwórzmy Świat", Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji. Spotkanie odbędzie się w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 3 kwietnia o godz. 10:00 w budynku UJK przy ul. Świętokrzyskiej 15, (budynek G, sala B5, parter).

 

Czytaj więcej http://pik.kielce.pl/page/29967/article